Informator dla Rodziców dzieci rozpoczynających w roku szkolnym 2019/2020 naukę w I klasie szkoły podstawowej

Informacje podstawowe.

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci:

  • 7-letnie (rocznik 2012), realizujące obowiązek szkolny,
  • 6-letnie (rocznik 2013), zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Do szkoły obwodowej z urzędu, tzn. bez rekrutacji przyjmowane są dzieci:

  • zamieszkałe w obwodzie szkoły,
  • uczęszczające do oddziału przedszkolnego w szkole, w której będzie kontynuować naukę w klasie I (również w przypadku, gdy szkoła ta nie jest szkołą obwodową).

Aktualne obwody szkół podstawowych znajdziecie Państwo na stronie: Portalu Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Poznania. Aktualny obszar SP7 można także zobaczyć na mapce TUTAJ.

Zapoznaj się z pełną informacją