VI Międzynarodowy Konkurs Plastyczny Architektura Lublina i okolic „Pejzaże mistyczne”

 • Organizator: Szkoła Podstawowa nr 25 im. Władysława Broniewskiego w Lublinie, Dzielnicowy Dom Kultury Bronowice w Lublinie, Caritas Archidiecezji Lubelskiej
 • Patronat: Marszałek Województwa Lubelskiego, Lubelski Kurator Oświaty oraz Prezydenta Miasta Lublin.
 • Adresat: uczniowie klas I-III oraz IV-VIII.
 • Cele: promowanie Lubelszczyzny, poznanie zabytków architektury Lublina i okolic (Zamość, Kazimierz Dolny, Puławy, Nałęczów i inne), zainteresowanie różnymi formami i systemami budowania, wyrażanie swoich przeżyć w kontakcie z architekturą naszych przodków za pomocą środków plastycznych, nabycie umiejętności odkrywania w zwyczajnych miejscach ich nierealnego znaczenia, poznanie zaułków emanujących siłą inspirującą twórczość, promowanie młodych talentów plastycznych.
 • Koordynatorzy w I etapie: Anna Głowala, Alicja Śmierzchała
 • Terminy:
  • do 22.02.2019 należy złożyć pracę do koordynatorów konkursu w SP7,
  • 28.02.2019 ogłoszenie nazwisk osób przechodzących do II etapu,
  • 21.03.2019 rozstrzygnięcie konkursu w II etapie.

Kilknij tutaj i zobacz fotografie z tergo regionu. Niech posłużą jako inspiracja do stworzenia własnej pracy.

Plakat/opisRegulamin etapu I – szkolnegoRegulamin konkursuKarta zgłoszenia