Zasady rekrutacji do szkół podstawowych miasta Poznania

Informacje przekazane dyrektorom szkół podstawowych podczas spotkania w dni 31.01.2019 roku.

Poruszone zostały tematy związane z:

  • Uchwałą Rady Miasta Poznania z 8 stycznia 2019 r.  dotyczącą nowych kryteriów rekrutacji do klas pierwszych (NR_V/54/VIII/2019);
  • Zarządzeniem Prezydenta Miasta Poznania NR 64/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r., dotyczącego terminów w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym;
  • Zarządzeniem Prezydenta Miasta Poznania NR 62/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r.,  dotyczącego terminów składania wniosków o przyjęcie do klas IV i VII;
  • Zarządzeniem Prezydenta Miasta Poznania NR 63/2019 z dnia 29  stycznia 2019 r.,  dotyczącego terminów rekrutacji do klas VII dwujęzycznych;
  • Zmian w przepisach wynikających z Rozporządzeniem MEN w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach oraz zmianami w ustawie Prawo Oświatowe.

Zapoznaj się ze szczegółami powyższych tematów (kliknij tutaj)