Szkolny konkurs – Saint Valentine’s Card

  • Organizator i opiekun: Galyna Samoiliuk;
  • Adresat: uczniowie klas trzecich SP7;
  • Cele: Podniesienie poziomu umiejętności językowych; zapoznanie dzieci z kulturą w innych krajach; rozwijanie wyobraźni plastycznej poprzez twórczą interpretację świąt walentynkowych;
  • Terminy: 06.02.2019-15.02.2019;
  • Wyniki Konkursu: Pracy Konkursowe należy dostarczyć do 13 lutego. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 15 lutego 2019 r.
  • Jury: Galyna Samoiliuk, Agnieszka Szajek

Regulamin konkursu