Kryteria rekrutacji dla absolwentów szkoły podstawowej

KRYTERIA REKRUTACJI:

  • wymienione na świadectwie ukończenia szkoły oceny z: języka polskiego, matematyki i  dwóch innych przedmiotów;
  • wyniki egzaminu ósmoklasisty;
  • szczególne osiągnięcia uczniów;
  • ukończenie szkoły z wyróżnieniem;
  • aktywność społeczna.

KTO BĘDZIE PRZYJĘTY W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI?

Laureaci konkursów przedmiotowych, organizowanych przez kuratora oświaty (wykaz), oraz finaliści i laureaci olimpiad przedmiotowych organizowanych przez podmioty wskazane w wykazie MEN.

Kliknij w grafikę żeby powiększyć.

źródło: informacja MEN