O Siódemce w mediach

Niedawno gościliśmy w naszej szkole dziennikarzy ze stacji telewizyjnej TVP3, którzy przygotowywali program e-dukacja przyszłości.

Nasz udział w nagraniu był wynikiem m.in. przystąpienia Siódemki do Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

OSE to program publicznej sieci telekomunikacyjnej dającej szkołom dostęp do szybkiego, bezpłatnego i bezpiecznego internetu. Program został zaprojektowany przez Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej na mocy Ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej“.

Dostęp do szybkiego Internetu jest wymagany przy realizacji jednej z kluczowych kompetencji – kompetencji informatycznej i wykorzystywany zostaje każdego dnia podczas różnorodnych zajęć.

Organizacja lekcji z zastosowaniem narzędzi sieciowych możliwa jest również dzięki wsparciu Urzędu Miasta Poznania, który zapewnia naszej szkole:

  • wyposażenie pracowni komputerowej w nowoczesny sprzęt komputerowy, umożliwiający realizację celów edukacyjnych na najwyższym poziomie;
  • wyposażenie szkoły w urządzenia zawiadujące pracą sieci i gwarantujące dostęp do niej wszystkim komputerom w szkole poprzez dobrze zorganizowaną sieć przewodową i bezprzewodową;
  • wyposażenie wszystkich sal lekcyjnych w tablice multimedialne i projektory, co umożliwia prowadzenie zajęć z wykorzystaniem narzędzi sieciowych i programów multimedialnych, wspomagających proces uczenia się dzieci;
  • stworzenie dobrych warunków lokalowych dla uczniów.

Zapraszamy do obejrzenia programu na stronie TVP VOD.

Andrzej Gągało

Strona Szkoły Podstawowej nr 7 im.Erazma z Rotterdamu w Poznaniu

Pomniejsz / powiększ czcionkę
Zmień kontrast