Szkolny Caritas na zjeździe w poznańskiej katedrze

Nasza młoda kadra ze szkolnego Caritasu wyruszyła w sobotę 16 czerwca na ZJAZD SZKOLNYCH KÓŁ CARITAS, który odbył się w poznańskiej katedrze i nie tylko…

Za trudy poniesione w całym roku szkolnym, za rozliczne akcje i serca otwarte zostaliśmy nagrodzeni dwoma dyplomami, w tym uroczyście została nam wręczona II nagroda w konkursie fotograficznym wraz z nagrodą pieniężną (już rozdysponowaną w marzeniach przez naszych zapaleńców).

Byliśmy zaproszeni do zwiedzania Muzeum Archidiecezjalnego, Katedry poznańskiej, podziemi, Bramy Poznania i Arcybiskupiego Seminarium Duchownego. Wszystko obejrzeliśmy w atmosferze radości, tak charakterystycznej dla naszego zespołu.

Nagrody dedykujemy WSZYSTKIM WOLONTARIUSZOM, tym dużym i małym, którzy brali udział w jakiejkolwiek akcji, bo wspólnie tworzymy niezatarty ślad w sercach innych.

Z wdzięcznością,
Jolanta Podgórna

Strona Szkoły Podstawowej nr 7 im.Erazma z Rotterdamu w Poznaniu

Pomniejsz / powiększ czcionkę
Zmień kontrast