2b w podróży po Afryce

6 czerwca dzieci z klasy 2b udały się w podróż po kontynencie afrykańskim. Stało się to za sprawą babci Helenki Rogozińskiej – pani Katarzyny Rogozińskiej, która odbywa podróże po Afryce w ramach wolontariatu. Opowiedziała nam i pokazała zdjęcia z podróży do RPA, Mozambiku i Tanzanii.

Pani Katarzyna jest nauczycielką i uczy afrykańskie dzieci języka angielskiego. Na jakiś czas nasza sala zmieniła się nie do poznania. Na oknach, szafkach, gazetkach zawisły szmatki afrykańskie zwane kapulanami lub kitangami. Jak się dowiedzieliśmy kapulana pełni w krajach afrykańskich bardzo wiele funkcji. Jest strojem, ręcznikiem, może pełnić funkcję torebki czy podkładki na głowę.

Dowiedzieliśmy się, że prawdziwe włosy afrykańskich dzieci są bardzo krótkie, a dla ozdoby dziewczynki przyczepiają warkoczyki plastikowe, panie zaś często noszą turbany z kapulany.

Inna jest też afrykańska szkoła. Dzieci uczą się najczęściej pod drzewem, które daje cień, a w jednej lekcji może jednocześnie brać udział nawet 100 uczniów. W szkole także przydaje się wspomniana wcześniej kapulana. Służy ona do siedzenia lub zastępuje plecak. Uczniowie chodzą do szkoły od 7 lat, często mają do niej bardzo daleko i muszą pokonywać odległość nawet 5 km. Chodzą pieszo, ale zimą, kiedy jest pora deszczowa nie chodzą do szkoły ze względu na fatalny stan dróg lub ich zupełny brak.

Także wyposażenie ucznia w Tanzanii jest zupełnie inne niż w naszej szkole. Brakuje papieru, więc dzieci rysują na małych kartkach i wykorzystują jedną i drugą stronę. Bardzo chętnie uczą się języka angielskiego i zdobywają wiedzę. Podstawowym posiłkiem dzieci jest papka z mąki kukurydzianej. Poza tym zachowują się i bawią podobnie jak my. Na koniec usłyszeliśmy piosenkę w wykonaniu uczniów szkoły w której pracuje pani Kasia. Dzieci przepięknie zaśpiewały ją w 4 językach, także i w języku polskim. Mogliśmy też zagrać na afrykańskich instrumentach, np. na karimbie.

Spotkanie bardzo nam się podobało i pomogło zdobyć wiedzę na temat życia na innym, odległym kontynencie. Niektórzy z nas już marzą o podróży do Afryki.

Danuta Szymanowska

Strona Szkoły Podstawowej nr 7 im.Erazma z Rotterdamu w Poznaniu

Pomniejsz / powiększ czcionkę
Zmień kontrast