Finał zmagań o Złotego Erazma w klasach IV-VI

Tematem przewodnim tegorocznych zmagań o statuetkę Złotego Erazma była szeroko pojęta kultura, a hasło brzmiało „Kultura to nie matura – tak i nietakt szkolny”.

Jak przebiegały dni projektowe w klasach 4-6?

Podczas zmagań o statuetkę Złotego Erazma uczniowie, znajdujący się w grupie humanistów, musieli połączyć swoją umiejętność tworzenia tekstu lirycznego (piosenki) ze zdolnościami muzycznymi – graniem na instrumentach, śpiewaniem, a nawet pomysłami choreograficznymi. Efektem tych działań były wspaniałe występy, utrzymane w konwencji teledysków muzycznych, podczas których uczniowie zaprezentowali rymowane teksty dotyczące zasad dobrego wychowania z własnym podkładem muzycznym.

Szeroko pojęta kultura zachowania, czyli po angielsku tzw. „Good manners”, była także przedmiotem zmagań grup anglojęzycznych. W klasach 4-6 uczniowie skupili się na rozwiązywaniu zadań sprawdzając poziom swoich umiejętności z zakresu czytania ze zrozumieniem, znajomości słownictwa dotyczącym kultury i dobrych manier czy konstruowania dialogu. Uczniowie pracowali w zespołach, dzieląc się zadaniami, współpracując i uzupełniając wzajemnie swoją wiedzę. Zadania dotyczyły utrwalenia słownictwa związanego z dobrym wychowaniem, stosowania zwrotów grzecznościowych podczas rozmowy, umiejętności przedstawiania siebie i innych oraz zasad kulturalnego zachowania się przy stole.

Ścisłe umysły rywalizowały w rozwiązywaniu skomplikowanych zadań matematycznych. Uczniowie układali domino, szukali drogi do skarbu, rozwiązywaliśmy krzyżówki i wykreślanki. Klasy szóste przygotowały przyjęcie urodzinowe oraz organizowały rodzinną wycieczkę. Grupy współpracowały bardzo dobrze, a uczniowie wykazali się dużą kreatywnością, logicznym myśleniem oraz umiejętnościami modelowania matematycznego.

Wyniki zmagań o statuetkę Złotego Erazma poznamy już podczas Święta Szkoły, które w tym roku odbywać się będzie 30 maja.

Zobacz więcej zdjęć…

Joanna Ziółkowska, Magdalena Jastrzębska i Ewa Jarzina

Strona Szkoły Podstawowej nr 7 im.Erazma z Rotterdamu w Poznaniu

Pomniejsz / powiększ czcionkę
Zmień kontrast