Doradztwo zawodowe, czyli dzikie warsztaty

Za nami pierwszy rok spotkań z Doradztwem Zawodowym w klasach siódmych.
Nazwaliśmy je D Z I K I E   WARSZTATY czyli warsztaty z Doradztwa Zawodowego i Kreowania Indywidualności dla uczniów klasy siódmej.

Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego podejmowane są w klasie 7 i 8 w celu przygotowania uczniów do dokonania świadomego i trafnego wyboru dalszej drogi edukacyjnej, a w przyszłości wyboru zawodu.
Klasy 7 spotykały się z doradztwem zawodowym w tym roku 2 razy na warsztatach pięcio godzinnych.

Celem warsztatów w klasie 7 i 8 jest przygotowanie uczniów do odpowiedzialnego planowania ścieżki swojej kariery i trafnego podejmowania decyzji dotyczących wyboru kierunku dalszej nauki poprzez: poznawanie samego siebie, analizę informacji na temat systemu edukacji i rynku pracy, poszerzanie własnej: wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

W I semestrze warsztaty miały na celu poznanie samego siebie, rozwijanie umiejętności pracy w zespole.
W II semestrze na zajęciach młodzież poznawała możliwości kontynuowania nauki po szkole podstawowej. Zaznajamiali się z klasyfikacją zawodów, zdobywali umiejętności poszukiwania i zgłębiania informacji o zawodach w Internecie.

Na dalsze spotkania z Doradztwem Zawodowym zapraszamy już w klasie ósmej.

Katarzyna Barańska

Strona Szkoły Podstawowej nr 7 im.Erazma z Rotterdamu w Poznaniu