Szkolny Konkurs “The most beautiful Christmas card”

  • Organizator: Galyna Samoiliuk
  • Adresat: uczniowie klas pierwszych
  • Cele: zapoznanie dzieci z kulturą bożonarodzeniową w innych krajach; rozwijanie wyobraźni plasycznej poprzez twórczą interpretację świąt Bożego Narodzenia
  • Terminy: 12-20.12.2018
  • Rezultaty: dzień konkursu to 19.12.2018, wyniki będą podane nie później niż dwa dni od zakończenia Konkursu.

Regulamin konkursu