IV Ogólnopolski Konkurs „Wielka Liga Czytelników”

 • Organizator: Stowarzyszenie „Wielka Liga” – główny organizator;
 • Adresat: uczniowie klas 1-8 szkoły podstawowej;
 • Cele: promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, tworzenie społeczności aktywnych czytelników w kraju, wspieranie wartościowych form promocji czytelnictwa poprzez tworzenie platformy wymiany najlepszych praktyk proczytelniczych, promocja klasyki literatury krajowej, w tym utworów patriotycznych i wiele innych.
 • Czas:
  • Etap pierwszy – 6 listopada 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.
  • Etap drugi – powiatowy – 28 lutego 2019 r.
  • Półfinały wojewódzkie –  28 marca 2019 r.
  • Finał WLC zostanie przeprowadzony 10 maja 2019 r.
 • Opiekunowie w szkole: Emilia Kusak- Jankowska i Alicja Mikołajczak.
 • Opis konkursu.

Regulamin      Lista lektur