Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny

  • Organizator: Towarzystwo Upowszechnia Wiedzy i Nauk Matematycznych, z siedzibą w Toruniu,
  • Adresat: uczniowie klas 2-8 szkół podstawowych,
  • Cele: Merytorycznie konkurs obejmuje wiedzę i umiejętności z matematyki zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego w szkole podstawowej.
  • Czas: 21 marca 2019
  • Koordynator szkolny: Ewa Jarzina.
  • Opłata: 9 zł (zapisy u nauczycieli uczących matematyki do 18 XII).

Regulamin          Oświadczenie rodzica