XV Konkurs Matematyczny dla uczniów klas 4 miasta Poznania i okolic

  • Honorowy patronat: Wielkopolski Kurator Oświaty
  • Organizator: Szkoła Podstawowa nr 19, Os. Oświecenia 1
  • Adresat: uczniowie klas 4 szkół podstawowych
  • Cele: Merytorycznie konkurs obejmuje wiedzę i umiejętności z matematyki zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego w szkole podstawowej.
  • Czas: etap szkolny – 13.12.2018 r., rejonowy – 30.03.2019 r.
  • Opiekun w szkole: Dorota Mickiewicz

Regulamin        Zgoda rodzica