List Minister Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego

Na prośbę Ministra Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego, udostępniamy Państwu list skierowany do rodziców.

Warszawa, 8 listopada 2018 roku.

Szanowni Państwo,

Rodzice i Opiekunowie, 

w poczuciu odpowiedzialności za zdrowie dzieci i młodzieży zwracamy się do Państwa z gorącym apelem o docenienie wagi problemu, jakim jest zabezpieczenie Państwa Dziecka przed skutkami zachorowań na choroby zakaźne.

W Europie szczepienia ochronne są prowadzone od ponad dwustu lat. W ostatnich dziesięcioleciach w dużym stopniu przyczyniły się one do spadku zachorowań na choroby zakaźne, co znacząco wpłynęło na poprawę sytuacji epidemiologicznej. Tak niski poziom zachorowań zawdzięczamy wysokiej wyszczepialności społeczeństwa w latach 90-tych XX wieku, utrzymującej się na poziomie 95-98%.

Czytaj dalej…