Projekt “Irlandia w szkole” i Festiwal Filmu Irlandzkiego

W październiku klasy dwujęzyczne uczestniczyły w kolejnej edycji warsztatów prowadzonych przez Fundację Kultury Irlandzkiej.

Klasy siódme uczestniczyły w zajęciach wprowadzających do projektu na temat państwa Irlandii Północnej i Południowej, dotyczących min. położenia geograficznego, podziału politycznego, języka urzędowego oraz symboli narodowych.

Klasy ósme, skoncentrowały się na analizie poezji irlandzkiego poety, noblisty, Seamusa Heaney’a. Uczniowie słuchali wierszy Henaey’a po angielsku oraz po polsku i starali się ocenić ich przekład.

Wybrani uczniowie klas siódmych i ósmych uczestniczyli również w projekcji filmów krótkometrażowych „After 16”, organizowanych z okazji otwarcia Festiwalu Kultury Irlandzkiej.

Czytaj więcej…