Wojewódzki Konkurs Biologiczny

  • Organizator: Wielkopolski Kurator Oświaty
  • Adresat: uczniowie szkół podstawowych
  • Cele: Merytorycznie konkurs obejmuje wiedzę i umiejętności zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego z biologii w szkole podstawowej poszerzone o zagadnienia szczegółowe
  • Czas: trzy etapy – szkolny 23.10.2018 r., rejonowy 5.12.2018 r. i wojewódzki 2.03.2019 r.
  • Opiekun w szkole: Katarzyna Brzezińska

Regulamin; Karta zgłoszeniowa;  Oświadczenie rodzicaZgoda na publikację.