Międzynarodowy Dzień Muzyki w klasach I-III

Najmłodsi uczniowie naszej szkoły obchodzili Międzynarodowy Dzień Muzyki biorąc aktywny udział w odbiorze prezentacji multimedialnej. Prezentacja składała się z dwóch części.

Pierwsza część to szukanie odpowiedzi na pytanie: Jaka może być muzyka?

Część druga prezentacji to: muzyką malowane – były to prace plastyczne dzieci wykonane na lekcjach do dowolnie wybranej muzyki.

Czytaj więcej…