Wojewódzki konkurs z języka angielskiego – kuratoryjny

  • Organizator: Wielkopolski Kurator Oświaty
  • Adresat: uczniowie klas 4-8 szkół podstawowych
  • Cele: Merytorycznie konkurs obejmuje wiedzę i umiejętności z języka angielskiego zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego w szkole podstawowej, poszerzone o zagadnienia szczegółowe omówione w regulaminie konkursu.
  • Czas: trzy etapy – szkolny 22.10.2018 r., rejonowy 26.11.2018 r. i wojewódzki 2.02.2019.
  • Opiekun w szkole: Magdalena Jastrzębska

RegulaminKarta zgłoszeniowaOświadczenie rodzicaZgoda na publikacje.