Wojewódzki konkurs z języka polskiego – kuratoryjny

  • Organizator: Wielkopolski Kurator Oświaty
  • Adresat: uczniowie klas 4-8 szkół podstawowych
  • Cele: Merytorycznie konkurs obejmuje wiedzę i umiejętności z języka polskiego zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego w szkole podstawowej.
  • Czas: trzy etapy – szkolny 19.10.2018, rejonowy 23.11.2018 i wojewódzki 23.02.2019.
  • Opiekun w szkole: Lidia Cielewicz

Regulamin;  Karta zgłoszenia;  Oświadczenie rodzicaZgoda na publikacje.