Wojewódzki konkurs matematyczny – kuratoryjny

  • Organizator: Wielkopolski Kurator Oświaty
  • Adresat: uczniowie klas 4-8 szkół podstawowych
  • Zgłoszenia uczniów do etapu szkolnego: do 15.10.2018r
  • Cele: Merytorycznie konkurs obejmuje wiedzę i umiejętności z matematyki zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego w szkole podstawowej.
  • Czas: trzy etapy – szkolny 24.10.2018, rejonowy 29.11.2018 i wojewódzki 16.02.2019.
  • Opiekun w szkole: Urszula Moch

RegulaminKarta zgłoszeniaOświadczenie rodzicaZgoda na publikację.