Informacja dotycząca szafek dla uczniów

Szanowni Państwo,

na posiedzeniu pełnego składu Prezydium Rady Rodziców w dniu 25 września 2018 roku, w którym na zaproszenie Prezydium uczestniczyła także Pani Dyrektor Anetta Dropińska-Pawlicka, podjęto temat zakupu szafek.

Ustalono, że zakupu szafki może dokonać każdy rodzic, który wyrazi takową chęć. Cena szafki to 71 zł/dziecko.  Szafki zakupuje Rada Rodziców po deklaracji rodzica o pokryciu kosztu zakupu. Pozostają one do dyspozycji Szkoły i są one przeznaczone dla konkretnego dziecka w danym roku szkolnym. W kolejnych latach dzieci otrzymują możliwość użytkowania szafki w ramach kolejnej klasy.

Zobacz pełną informację Przewodniczącej Rady Rodziców.