List Prezydenta Miasta Poznania do rodziców

Szanowni Państwo,

u progu nowego roku szkolnego zwracam się z podziękowaniami za wybór naszego Miasta jako miejsca, w którym wychowują Państwo i kształcą swoje dzieci. Dla mnie – jako przedstawiciela władz Poznania – to dowód zaufania, ale przede wszystkim wyzwanie by z tego zadania wywiązać się możliwie jak najlepiej. Edukacja to najważniejsza społeczna inwestycja. W Urzędzie Miasta Poznania, będącym organizatorem placówek oświatowych, zdajemy sobie sprawę ze spoczywającej na nas odpowiedzialności. Rodzina i szkoła to przecież podstawowe filary kształtowania osobowości młodych ludzi. Dlatego chcielibyśmy, aby poziom poznańskich szkół był jak najwyższy zarówno pod względem dydaktycznym, jak i infrastrukturalnym. Choć samorząd ma ograniczone możliwości, zwłaszcza finansowe, do naszych priorytetów w kształtowaniu polityki oświatowej należy podnoszenie jakości i dostępności.

Czytaj pełną treść listu Prezydenta…