Kultura to nie matura. Takt i nietakt szkolny

DEBATA UCZNIÓW, RODZICÓW, NAUCZYCIELI ORAZ PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 W POZNANIU

Podczas spotkania, które odbyło się 15 marca 2018 roku, siedmioosobowe zespoły, złożone z Rodziców będących przewodniczącymi rad oddziałowych klas 4-7, Uczniów pełniących funkcję przewodniczących klas 4-7, Nauczycieli uczących w klasach 4-7 oraz Pracowników administracji i obsługi:

  • wskazywały mocne strony pozostałych trzech grup, tworzących społeczność Siódemki,
  • nazywały to, co bywa trudne do zaakceptowania w ich zachowaniu,
  • kierowały konkretne życzenie – prośbę do każdego grona.

Zespoły nad przygotowaniem swoich prezentacji pracowały w tym samym czasie, a następnie po kolei przedstawiały swoje spostrzeżenia. Opinie konfrontowane były z tym, jak poszczególne kręgi postrzegają same siebie.

Szczegółowy przebieg debaty oraz wnioski i konkluzje znajdują się w załączonej prezentacji.

Prezentacja