Debata w Siódemce

15 marca w naszej Szkole odbyła się debata, zatytułowana  Kultura to nie matura. Takt i nietakt szkolny, w której wzięli udział przedstawiciele Uczniów, Rodziców, Nauczycieli oraz Pracowników administracji i obsługi.

Podczas spotkania każdy zespół wskazywał mocne strony pozostałych trzech grup, tworzących społeczność Siódemki, ale też nazywał to, co bywa trudne do zaakceptowania w ich zachowaniu oraz kierował konkretne życzenie – prośbę do każdego grona.

Wszystkie spostrzeżenia konfrontowane były z tym, jak poszczególne kręgi postrzegają same siebie.

Wnioski z debaty przedstawimy wkrótce.

Agata Maćkowiak