Szkolny Konkurs Ortograficzny

  • Organizator: Szkoła Podstawowa nr 7 w Poznaniu
  • Adresat: uczniowie klas IV-VII SP nr 7 im. Erazma z Rotterdamu
  • Cele: propagowanie umiejętności poprawnego pisania pod względem ortograficznym i interpunkcyjnym, rozbudzanie świadomości ortograficznej.
  • Czas zgłoszeń: do 19.03 (zgłoszenia zbierają nauczyciele poloniści)
  • Termin konkursu: 21.03,2018 roku, godz. 13:45
  • Koordynator szkolny: Joanna Ziółkowska

Opis:

  1. Formą konkursu jest test wielokrotnego wyboru oraz dyktando.
  2. Konkurs trwa 45 minut.
  3. Uczestnicy biorą udział w konkursie w swojej kategorii wiekowej.

Opis szczegółowy i zakres wiedzy