VI Międzyszkolny Ponadregionalny Konkurs Historyczno-Plastyczny pt.: “Historia Malowana”

  • Organizator: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w
    Sulęcinie, współorganizator IPN
  • Adresat: uczniowie klas IV-VI
  • Cele: przypomnienie o jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.
  • Termin oddania prac: 10 kwietnia 2018
  • Koordynator szkolny: Agnieszka Tomaszczyk

Opis: Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy plastycznej ilustrującej wybraną postać/postacie historyczne bądź wydarzenie z dziejów Polski. Szczególny nacisk w bieżącym roku szkolnym kładziemy na przypomnienie o jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Prace mogą być wykonane dowolną techniką w formacie A4, A3 lub A2.