III Przegląd Piosenki Polskiej

  • Organizator: Katarzyna Miler – SP7 Poznań
  • Adresat: uczniowie klas IV – VII Szkoły Podstawowej nr 7 im. Erazma z Rotterdamu
  • Cele: popularyzacja śpiewu oraz twórczej aktywności muzycznej,  kultywowanie tradycji śpiewania polskich piosenek, propagowanie polskiej kultury,
  • Czas zgłoszeń: do 19 marca
  • Data przeglądu: 23 marca
  • Opiekun: Katarzyna Miler

Szczegóły konkursu              Karta zgłoszenia