Najważniejsze pytania i odpowiedzi – wolontariat

Kim jest wolontariusz? 

Są ludzie, którzy dobrowolnie i bez wynagrodzenia niosą pomoc, angażują się w pracę na rzecz osób i instytucji działających w różnych obszarach życia społecznego. Można ich spotkać między innymi w domach dziecka, hospicjach, domach pomocy społecznej, muzeach i schroniskach dla zwierząt. Pracują w instytucjach publicznych, organizacjach pozarządowych, placówkach kultury, sportu i wielu innych. To wolontariusze


Czy mogę zostać wolontariuszem?

Decydując się na rozpoczęcie pracy w charakterze wolontariusza, zapewne zadajesz sobie pytania, czy nadaję się do tej roli? Czy posiadam odpowiednie umiejętności, które pomogą mi w tej pracy, czy dysponuję wystarczającą ilością czasu, czy jestem w odpowiednim wieku?

Wątpliwości może być wiele, natomiast odpowiedź jest jedna:

Każdy może być wolontariuszem, warto jednak pamiętać, że nie każdy wolontariat jest odpowiedni dla każdego.

Ważne jest, abyś posiadał odpowiednie predyspozycje do działań, których podejmiesz się w ramach wolontariatu. 


Czy mój wiek jest istotny?

Wolontariuszem może zostać każdy bez względu na swój wiek. Jednak niektóre formy wolontariatu wymagają od wolontariusza pełnoletności. Należy także pamiętać, że do wykonywania wolontariatu niezbędne jest zawarcie umowy – a sposób jej zawierania jest uzależniony od wieku wolontariusza. 


Jak mogę działać?

Możesz pracować wszędzie tam, gdzie Twoja pomoc jest potrzebna i oczekiwana na przykład w placówkach pomocy społecznej, ochrony zdrowia, edukacji, kultury, ekologii, sportu i wielu innych.

Jedynym obszar, w który nie mogą angażować się wolontariusze to obszar działalności gospodarczej – czyli wolontariusze nie mogą wspierać działalności nastawionej na zysk. 


Po jakim czasie pomoc staje się wolontariatem?

Na pewno zadajesz sobie pytanie: kto właściwie jest wolontariuszem, czy ten, kto pomaga od czasu do czasu w różnego rodzaju akcjach, czy ten, kto systematycznie np. raz w tygodniu pomaga wybranej placówce?

Zarówno jeden, jak i drugi rodzaj zajęcia nazywamy wolontariatem, a różnią się one tylko czasem wykonywanej pracy.

Możesz zdecydować się na wolontariat długoterminowy, wtedy twoje działania mogą trwać nawet kilka miesięcy, lub na wolontariat krótkoterminowy (akcyjny), a Twoja pomoc będzie potrzebna tylko przez kilka dni lub nawet kilka godzin – na przykład w trakcie realizacji festynu, zbiórki publicznej, wydarzenia sportowego czy konferencji. 


Jak być dobrym wolontariuszem?

Decydując się na wolontariat ważne jest, abyś przestrzegał pewnych zasad, które charakteryzują działalność wolontariuszy. Zostały one określone w Karcie Etycznej Wolontariusza. Jest to nieformalny kodeks postępowania wolontarystycznego, wskazujący na reguły i normy, którymi każdy wolontariusz powinien się kierować. 


źródło: wolontariat.org.pl