3 triathlon matematyczny w Matzoo.pl

  • Organizator: matzoo.pl
  • Adresat: uczniowie klas 1-7 szkół podstawowych
  • Cele: Merytorycznie konkurs obejmuje wiedzę i umiejętności z matematyki zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego w szkole podstawowej.
  • Czas: 24 XI – 14 XII
  • Koordynator szkolny: nauczyciele matematyki

Regulamin i rejestracja