Tajemnicze zajęcia

Co kryje się pod tajemniczą nazwą TUZ? Czego uczymy się na zajęciach? Jak są prowadzone?…

To żadna tajemnica. TUZ to nic innego jak skrót od „technik uczenia się i zapamiętywana”. Uczniowie podczas tych zajęć poszerzają swoją wiedzę związaną z metodami uczenia się. Poznają ćwiczenia usprawniające koordynację półkul mózgowych, elementy technik szybkiego czytania, technik zapamiętywania słówek oraz dat, z czym jak sami twierdzą, mają trudności. Zapoznają się ze  sposobami tworzenia przejrzystych notatek oraz dowiadują się, jakie znaczenie mają kolory  w nauce.

Czytaj więcej…