Wojewódzki konkurs matematyczny – kuratoryjny

  • Organizator: Wielkopolski Kurator Oświaty
  • Adresat: uczniowie klas 4-8 szkół podstawowych
  • Cele: Merytorycznie konkurs obejmuje wiedzę i umiejętności z matematyki zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego w szkole podstawowej.
  • Czas: trzy etapy – szkolny 12.01.2018, rejonowy 22.03.2018 i wojewódzki 26.05.2018.
  • Opiekunowie w szkole: Irena Draszkiewicz i Jolanta Kępa

Regulamin  i  Oświadczenie

WYNIKI KONKURSU