Międzynarodowy Konkurs Matematyczny Kangur

  • Organizator: Towarzystwo Upowszechnia Wiedzy i Nauk Matematycznych, zwane dalej TUWiNM z siedzibą w Toruniu.
  • Adresat: uczniowie klas 2-7 szkół podstawowych
  • Cele: Merytorycznie konkurs obejmuje wiedzę i umiejętności z matematyki zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego w szkole podstawowej.
  • Czas: 15 marca 2018
  • Opłata: 9zł (do 20 grudnia 2017 – wraz z podpisanym przez rodzica oświadczeniem!!!)
  • Zgłoszenia: tylko u nauczycieli matematyki lub wychowawcy 2-3
  • Koordynator szkolny: Ewa Jarzina

Regulamin  i  Oświadczenie