Rekord Guinnessa w programowaniu

Organizator: Architects PL (link)
Adresat: Uczniowie klas 4-7 (6-7)
Cel: Promowanie nauki i rozwój kompetencji cyfrowych
Czas: 5 grudnia 2017 od godz. 10:30
Opiekunowie w szkole: Andrzej Gągało, Agnieszka Czereśniowska i Ewa Jarzina.
Opis akcji: Akcja skierowana jest do uczniów znających aplikację Scratch i jej interfejs. Wiedzą, co to jest duszek, scena, kostium i skrypt. Potrafią wykorzystać i odnaleźć odpowiednie bloki z grup: ruch, wygląd, dźwięk, zdarzenia, kontrola i wyrażenia. Warunkiem uczestnictwa ucznia w wydarzeniu jest wyrażenie zgody przez jego rodzica/opiekuna prawnego na wykorzystanie wizerunku dziecka do celów promocji akcji oraz dokumentowania jej przebiegu. Przebieg akcji w sali lekcyjnej będzie rejestrowany za pomocą dwóch kamer (statywnych). Akcja bicia rekordu będzie trwać 45 minut i odbędzie się 5 grudnia 2017 o godzinie 10:30 i polegać będzie na zrealizowaniu scenariusza lekcji wskazanego przez organizatora w programowaniu z wykorzystaniem środowiska Scratch.
Ze względów logistycznych, udział w akcji ograniczony zostaje do 30 osób – liczy się kolejność zgłoszeń. Zgłoszeń można dokonywać w sali 109 u opiekunów akcji. Są tam też dostępne oświadczenia, które wypełnione przez rodziców, należy dostarczyć najpóźniej 14.11.2017 r.

Zgoda na wykorzystanie wizerunku uczestnika akcji