Sprzątanie świata

Jak co roku, 15 września, uczniowie naszej szkoły wzięli udział w ogólnopolskiej akcji “Sprzątanie Świata”.
Uczniowie klas V otrzymali od nauczycieli przyrody dodatkowe zadania, które realizowali w Parku Raszyńskim, na podstawie przygotowanych wcześniej kart pracy (zobacz kartę pracy). Wyznaczali kierunki, rozpoznawali gatunki drzew, uczyli się jak obliczyć ich wysokość.