Dekalog dla rodziców i wychowawców

  1. Nie upokarzaj dziecka, bo ono, tak jak ty, ma silne poczucie własnej godności.
  2. Staraj się nie stosować takich metod, których sam w dzieciństwie nie akceptowałeś.
  3. Pozwalaj dziecku dokonywać wyboru najczęściej jak możesz.
  4. Jeśli zachowałeś się wobec dziecka niewłaściwie, przeproś je i wytłumacz się. Nie bój się utraty autorytetu – dziecko i tak wie, kiedy popełniasz błędy.
  5. Nigdy nie mów źle o dziecku, szczególnie w obecności innych osób.
  6. Nie mów „zrobisz to, bo tak chcę” – jeżeli musisz czegoś zabronić, zawsze to uzasadnij.
  7. Jeśli wydajesz polecenia dziecku, staraj się nie stać nad nim i mówić z góry swego autorytetu.
  8. Nie musisz być za wszelką cenę konsekwentny, nie musisz być w zgodzie z innymi dorosłymi przeciw dziecku, jeżeli wiesz, że oni nie mieli racji.
  9. Gdy nie wiesz, jak postąpić, pomyśl, jak ty poczułbyś się, będąc dzieckiem.
  10. Staraj się być czasem adwokatem własnego dziecka.

„Konwencja o prawach dziecka” przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20.11.1989 r.