Programowanie bez komputera

Podczas realizacji innowacji pedagogicznej pt. „Świat programowania” dzieci bawiąc się zdobywały kluczowe kompetencje informatyczne, rozwijały podstawy myślenia matematycznego oraz świadomego posługiwania się językiem stanowiącym system znaków.

Czytaj więcej…