List Ministra Edukacji Narodowej do Rodziców

Szanowni Państwo,

List MEN do rodziców

na prośbę Pani Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej, przekazujemy na Państwa ręce “List Ministra Edukacji Narodowej do Rodziców”, zawierający informację o aktualnym stanie wprowadzania zmian w systemie edukacji.