Bezpieczne wędrówki od grosika do złotówki

bezpieczne_grosik

Klasa 2c przystąpiła do projektu „Bezpieczne wędrówki od grosika do złotówki” przy wsparciu Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości oraz Fundacji PZU. W czasie jego realizacji doskonalone będą procesy poznawcze, kształtowane nawyki oraz postawy warunkujące sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie. Wprowadzane będą pojęcia związane z edukacją finansową oraz z zakresu bezpieczeństwa. Posiadane przez uczniów umiejętności wykorzystywania zdobytej wiedzy doskonalone będą podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów życia codziennego w trakcie zabaw i gier dydaktycznych.

Agnieszka Czereśniowska

Strona Szkoły Podstawowej nr 7 im.Erazma z Rotterdamu w Poznaniu