Pożegnanie

„Zostawiamy po sobie dobre imię i trwałą pamięć wśród śmiertelnych, aby życie nasze nie pozostało nadaremne”
Leonardo da Vinci

   Z głębokim smutkieam informujemy o śmierci Pani Janiny Sałatowej, wieloletniej Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7.

   Pani Janina Sałatowa, z wykształcenia matematyczka, całe życie zawodowe związała z edukacją w poznańskich szkołach.

   Była wicedyrektorem w Szkole Podstawowej nr 9, a od 1985r. do chwili przejścia na emeryturę, w 2009r., pełniła funkcję Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7.

   Pani Dyrektor przez 24 lata miała bezpośredni wpływ na działalność szkoły. Historia i obecny kształt „Siódemki” to, w dużej mierze, Jej dzieło. Pani Janina Sałatowa zawsze starała się, by nasza szkoła funkcjonowała należycie, by istniała w środowisku i dla środowiska, by rozwijała się w każdym obszarze swojego działania.

   W 1993 r. doprowadziła do nadania „Siódemce” profilu szkoły sportowej. Dzięki temu, poprzez liczne zajęcia sportowe poprawił się stan zdrowotny uczniów oraz rozbudzona została potrzeba aktywnego stylu życia.

   Doprowadziła do powstania w naszej szkole jedynego w mieście Ośrodka Profilaktyki Niepowodzeń Szkolnych, który udzielał skutecznej pomocy terapeutycznej dzieciom o szczególnych potrzebach edukacyjnych.

   Zainicjowała wzajemne wizyty uczniów Szkoły Podstawowej nr 7 i Szkoły w Nottingham w Anglii, motywując uczniów do nauki języka angielskiego.

   Już w latach 90-tych, Pani Dyrektor, zorganizowała wielostanowiskową pracownię komputerową, co stworzyło uczniom możliwość zdobywania umiejętności posługiwania się nowoczesnym, w tym czasie, medium.

   Dbała o rozwój bazy dydaktycznej szkoły, modernizowała jej strukturę, by najlepiej służyła potrzebom i bezpieczeństwu dzieci. Wraz z gronem pedagogicznym przyczyniała się do uzyskiwania wysokich wyników pracy uczniów.

   Pani Dyrektor Janina Sałatowa mobilizowała społeczność szkoły do udziału w różnorodnych inicjatywach społecznych i charytatywnych, zarówno dla społeczności Poznania, jak i dla szkół polskich na Ukrainie i Białorusi.

   Zapewniała współpracę z Rodzicami uczniów oraz z Samorządem Lokalnym, dzięki czemu szkoła ma wielu sojuszników i cieszy się uznaniem w środowisku.

   Stwarzała nauczycielom warunki do podnoszenia kwalifikacji, a swoją osobowością i życzliwością integrowała grono pedagogiczne do współpracy wokół nadrzędnego celu – służby dzieciom.

   Praca Pani Dyrektor Janiny Sałatowej była zawsze doceniana.. Pani Dyrektor została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi, otrzymała Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej II i III stopnia, Nagrodę Kuratora Oświaty oraz wielokrotnie Nagrodę Prezydenta Miasta Poznania.

   Praca w naszej szkole stanowiła istotną treść życia Pani Janiny Sałatowej.

   Pani Dyrektor w wywiadzie udzielonym uczniom powiedziała, że najważniejszy dla niej był widok roześmianych dziecięcych twarzy.
Żegnając Ją z szacunkiem i żalem, poślijmy Jej – jako znak naszej życzliwości i sympatii – uśmiech, który będzie towarzyszył Jej w dalszej drodze….

Dyrekcja i Pracownicy SP 7

Strona Szkoły Podstawowej nr 7 im.Erazma z Rotterdamu w Poznaniu

Pomniejsz / powiększ czcionkę
Zmień kontrast