Wspólne kolędowanie klas I – III

   21 grudnia klasy I, II i III spotkały się na wspólnym kolędowaniu. Klasa II B zaprosiła wszystkich na przedstawienie „Papierowa szopka”.

Św. Franciszek 24 grudnia 1223 roku zorganizował w Greccio pierwszą na świecie żywą szopkę bożonarodzeniową. Przedstawiała ona wnętrze stajenki betlejemskiej w naturalnej skali, wraz z osobami i żywymi zwierzętami. Początkowo szopki powstawały tylko przy klasztorach franciszkańskich, jednak z czasem tradycja ich budowania rozpowszechniła się w całej Europie. W Polsce tradycja zapoczątkowana została u schyłku XIII wieku.

Nasza szopka powstała z figur wykonanych z orgiami z koła. Szopka powstawała na oczach widowni. Klasa II zagrała kolędy na flażoletach i zaprosiła widownię do wspólnego śpiewania. Dzieci zatańczyły tańce folkloru wielkopolskiego do melodii polskich kolęd: „Bóg się rodzi” – chodzony – korowodowy, „Z narodzenia Pana” – taniec wielkopolski Walcerek, „Pójdźmy wszyscy do stajenki” – taniec wielkopolski Szocz, „Przybieżeli do Betlejem” taniec wielkopolski Wiwat.

publikacja: 9 I 2017

Strona Szkoły Podstawowej nr 7 im.Erazma z Rotterdamu w Poznaniu