IIb odkywa, jak to z ogniem było?

   Szarugę jesienną klasa II B wykorzystała na zabawy cieniem i światłem. Nasze badania rozpoczęliśmy od szeregu doświadczeń i zabaw z cieniem. Sprawdzaliśmy jaki cień dają przedmioty i jakim ulega on zmianom w zależności od odległości i kierunku padania światła. Próbowaliśmy czy uda nam się uciec przed własnym cieniem.
Następnie poznaliśmy drogę od ognia do światła. Pojawiły się nazwiska Łukasiewicz i Edison. Kolejne doświadczenia i szukanie odpowiedzi na pytanie: „Kiedy gaśnie ognień?”
Na koniec w klasie pojawiły się różnej wielkości i kształtów żarówki. Budowaliśmy własny obwód elektryczny.

2 XII 2016

Strona Szkoły Podstawowej nr 7 im.Erazma z Rotterdamu w Poznaniu