Święto Niepodległości – klasy IV – VI

   Dnia 10 listopada odbyła się w naszej szkole uroczystość z okazji 98 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W uroczystości wzięły udział klasy czwarte, piąte i szóste oraz grono pedagogiczne. Za oprawę imprezy odpowiedzialne były: pani  Kinga Jakubowska, pani Katarzyna Miler oraz uczniowie z klas: 6b, 6e i 5a.

Po części oficjalnej nastąpiła część artystyczna, w czasie której uczniowie przedstawili scenkę upamiętniającą trudną drogę Polaków do odzyskania niepodległości w XIX i u progu XX wieku.

Tłem dla kwestii wygłaszanych przez małych aktorów była prezentacja multimedialna przedstawiająca najważniejsze zrywy Polaków w obronie wolności, gdy nasz kraj znajdował się pod zaborami. Na zakończenie uroczystości szkolnej, przy akompaniamencie pani Katarzyny Miler, wszyscy uczniowie z towarzyszeniem chórku szkolnego zaśpiewali pieśni patriotyczne takie jak: „Rota”, „Przybyli ułani pod okienko” oraz „Piechota”.

Doskonałym wprowadzeniem w klimat czwartkowej uroczystości była przygotowana przez panią Monikę Kasprowicz i przeprowadzona przez Samorząd Uczniowski gra edukacyjna, która miała miejsce w środę 9 listopada. Gra zatytułowana była: „Na  Kasztance ku wolności” , a zadania, które rozwiązywali uczniowie związane były z postacią Józefa Piłsudskiego oraz Świętem Niepodległości.

Kinga Jakubowska

Strona Szkoły Podstawowej nr 7 im.Erazma z Rotterdamu w Poznaniu

Pomniejsz / powiększ czcionkę
Zmień kontrast