Informacje ogólne

Informacja dla rodziców dzieci korzystających ze świetlicy w Szkole Podstawowej nr 7 w Poznaniu, w roku szkolnym 2016/2017

  1. W celu zapisu dziecka do świetlicy, rodzice są zobowiązani do osobistego złożenia wypełnionej karty zgłoszenia na rok 2016/2017.
  2. Świetlica zapewnienia opiekę (przede wszystkim) uczniom z klas I-III. W szczególności opieką świetlicy objęte są dzieci rodziców pracujących.
  3. Świetlica szkolna działa w godzinach 6.30-17.00. Rodzice zobowiązani są do przestrzegania czasu trwania pracy świetlicy.
  4. Dziecko jest przyprowadzane/odbierane z sal świetlicowych przez rodzica lub upoważnione przez niego osoby (pobierz upoważnienia- zał. nr 1 – wzór także na stronie świetlicy). Dziecko samodzielnie wracające do domu musi posiadać pisemną zgodę rodziców (pobierz wzór zgody – zał. nr 2 – wzór także na stronie świetlicy).
  5. Działalność świetlicy szkolnej jest nieodpłatna. Prosimy jednak o rozważenie dobrowolnej składki na jeden semestr w wysokości 30 zł na rodzinę (60 zł na rok). Zebrane składki pozwolą nam na zakup materiałów i uatrakcyjnienie zajęć dla Państwa dzieci.
  6. Uczeń może opuścić świetlicę tylko po uzyskaniu zgody wychowawcy świetlicy (wyjścia są możliwe do toalety, biblioteki, na zajęcia dodatkowe).
  7. Ramowy plan dnia jest dostępny na tablicach przy salach świetlicowych.
  8. Wszelkie bieżące informacje można uzyskać na blogu www.swietlicasiodemki.blogspot.com
  9. Wszystkie niejasne sytuacje prosimy wyjaśniać bezpośrednio z wychowawcami świetlicy lub kierownikiem świetlicy, panią Magdaleną Olejniczak – kontakt osobisty lub poprzez e-mail: SP7poznan-swietlica@wp.pl Zapraszamy do wyrażania swoich opinii!
  10. W tym roku szkolnym poznajemy regiony naszego kraju (historia, tradycje).

Będziemy też nagradzać/motywować dzieci w kategoriach: Dobry Mówca, Król Ciszy, Aktywny Świetlik, Pomocna Dłoń.

Mile widziana będziePaństwa Pomoc w pozyskiwaniu nagród dla dzieci.

• Prosimy o włączenie się w zbiórkę makulatury.
• Prosimy, aby dzieci nie przynosiły swoich zabawek na zajęcia świetlicowe, aby zapobiec ewentualnemu ich zgubieniu lub zniszczeniu.
• Prosimy o podpisywanie rzeczy uczniów, aby łatwiej je było odszukać.

Jesteśmy otwarci na wszelkie Państwa propozycje i zachęcamy do miłej współpracy.

Wychowawcy świetlicy

Strona Szkoły Podstawowej nr 7 im.Erazma z Rotterdamu w Poznaniu

Pomniejsz / powiększ czcionkę
Zmień kontrast