IX Międzyszkolny Maraton Układania Puzzli

Już po raz dziewiąty zorganizowaliśmy Międzyszkolny Maraton Układania Puzzli w naszej szkole – konkurs dla świetlic, które lubią nutkę rywalizacji i mądrej adrenaliny. Zgłosiło się 9 trzyosobowych drużyn, które 15 maja 2018 roku stanęły do zabawy w układanie puzzli na czas.

Oto wyniki rywalizacji:

I MIEJSCE : SZKOŁA PODSTAWOWA NR 70  ( czas 32:33)

II MIEJSCE : SZKOŁA PODSTAWOWA NR 78 (czas 36:19)

III MIEJSCE: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46 (czas 36:29)

Zobacz pełną listę uczestników i zdjęcia z tego wydarzenia…

Bezpłatne przejazdy ZTM

Od 1 września 2018 r. mieszkający w Poznaniu uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów oraz innych typów szkół realizujących podstawę programową kształcenia ogólnego, będą mogli korzystać z bezpłatnych przejazdów w strefie A – czyli na terenie miasta Poznania – na liniach organizowanych przez Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu.

 Zapoznaj się z warunkami nowej oferty ZTM dla uczniów.

Poznańskie Dni Rodziny 2018

Szanowni Państwo,

w dniach od 12 maja do 2 czerwca 2018 roku, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania organizuje Poznańskie Dni Rodziny. To już czwarta edycja tej imprezy! Jest to czas, w którym wszystkim poznańskim rodzinom proponowany jest szereg wydarzeń, spotkań i imprez o charakterze integrującym całe rodziny i promującym życie rodzinne. Jednocześnie jest to okazja do przedstawienia bogatej i różnorodnej oferty Miasta – jednostek kultury, sportu, rekreacji, edukacji oraz firm – dedykowanej rodzinom. W terminie od 12 maja do 2 czerwca odbędzie się wiele wydarzeń kulturalnych, sportowych, edukacyjnych, rekreacyjnych, które będą okazją do wspólnego i aktywnego spędzania czasu przez całe rodziny, a jednocześnie będą promować życie rodzinne. W dniu inauguracji Poznańskich Dni Rodziny 12 maja, wystąpi  m.in. Margaret!!!

Czytaj więcej…

Kultura to nie matura. Takt i nietakt szkolny

DEBATA UCZNIÓW, RODZICÓW, NAUCZYCIELI ORAZ PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 W POZNANIU

Podczas spotkania, które odbyło się 15 marca 2018 roku, siedmioosobowe zespoły, złożone z Rodziców będących przewodniczącymi rad oddziałowych klas 4-7, Uczniów pełniących funkcję przewodniczących klas 4-7, Nauczycieli uczących w klasach 4-7 oraz Pracowników administracji i obsługi:

  • wskazywały mocne strony pozostałych trzech grup, tworzących społeczność Siódemki,
  • nazywały to, co bywa trudne do zaakceptowania w ich zachowaniu,
  • kierowały konkretne życzenie – prośbę do każdego grona.

Zespoły nad przygotowaniem swoich prezentacji pracowały w tym samym czasie, a następnie po kolei przedstawiały swoje spostrzeżenia. Opinie konfrontowane były z tym, jak poszczególne kręgi postrzegają same siebie.

Szczegółowy przebieg debaty oraz wnioski i konkluzje znajdują się w załączonej prezentacji.

Prezentacja

Doradztwo zawodowe, czyli dzikie warsztaty

Za nami pierwszy rok spotkań z Doradztwem Zawodowym w klasach siódmych.
Nazwaliśmy je DZIKIE WARSZTATY, czyli warsztaty z Doradztwa Zawodowego i Kreowania Indywidualności dla uczniów klasy siódmej.

Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego podejmowane są w klasie siódmej i ósmej w celu przygotowania uczniów do dokonania świadomego i trafnego wyboru dalszej drogi edukacyjnej, a w przyszłości wyboru zawodu.

Zobacz więcej…

Dąb Pamięci – kwiecień miesiącem pamięci narodowej

W ramach ogólnopolskiego projektu „Katyń – ocalić od zapomnienia”, w kwietniu 2010 roku odbyła się w naszej Szkole po raz pierwszy uroczystość posadzenia „Dębu pamięci” dla uhonorowania porucznika Józefa Motyla, zamordowanego w Katyniu w 1940 roku.

Jak co roku tak i teraz ponownie przypomnieliśmy jego sylwetkę i uczciliśmy pamięć ofiar terroru stalinowskiego podczas uroczystego apelu.

Czytaj więcej…

Nowe strefy relaksu w Siódemce

14 kwietnia, w sobotę z samego rana, 16 wolontariuszy z Siódemki, przy wsparciu rodziców z klas 5a i 6a oraz Rady Rodziców, rozpoczęło akcję tworzenia mebli do kolejnych „Stref relaksu”.

Stworzone przestrzenie będą dostępne dla wszystkich uczniów, którzy (mamy nadzieję) pod okiem nauczyciela dyżurującego spędzać będą miło, przyjemnie i wygodnie przerwy pomiędzy lekcjami. Wierzmy, że stworzone „Strefy” będą dobrze służyć uczniom Siódemki.

Nasi wolontariusze włożyli w pracę dużo wysiłku i serca, doceńmy ich starania.

Czytaj więcej i zobacz zdjęcia z akcji…

Wielka zbiórka książek 2018

Drodzy rodzice i uczniowie!

Nasza szkoła przystąpiła do akcji „Wielka zbiórka książek„, organizowanej przez fundację Zaczytani.org. Misją Fundacji jest wsparcie dzieci, młodzieży oraz dorosłych przebywających w szpitalach oraz promowanie czytelnictwa. Książki zbierane są w ponad 1600 punktach w pięciu miastach. Zebrane książki przekazujemy do placówek medycznych w całej Polsce. Wspólnie otworzymy 100 nowych bibliotek w szpitalach.

Każdy może wesprzeć akcję, przekazując książki dla dzieci, młodzieży lub dla dorosłych w terminie do 20 maja. Książki powinny być nowe lub w dobrym stanie, wydane po roku 2000.

Z góry liczymy na zaangażowanie.

Koordynatorem akcji w „Siódemce” jest Jolanta Podgórna.

Więcej o akcji przeczytasz na zaczytani.org