Kryteria oceniania osiągnięć w klasach 4-7 oraz zakres materiału

Język polski

klasa IV   klasa V   klasa VI   klasa VII


Matematyka

Przedmiotowy System Oceniania

klasa IV   klasa V   klasa VI   klasa VII


Język angielski

klasa IV    klasa V    klasa VI

klasa VII    klasa VII-językowa


Język niemiecki

klasa VII


Historia

klasa IV   klasa V   klasa VI   klasa VII


Przyroda

Zasady pracy i oceniania na lekcjach przyrody

klasa IV   klasa V   klasa VI


Zajęcia komputerowe

klasy V – VI


Informatyka

klasa IV   klasa VII


Geografia

klasa VII


Biologia

klasa VII


Chemia

klasa VII


Fizyka

klasa VII


Zajęcia techniczne

klasy IV – VI

kontrakt


Etyka

klasy IV – VII


 Religia

klasy IV – VI   klasa VII


Muzyka

klasa IV   klasa V i VI   klasa VII

Kontrakt


Plastyka

klasa VI   klasa V   klasa VII

kontrakt


Wychowanie fizyczne

klasy IV – VII


Wychowanie do życia w rodzinie

Szczegóły…

 


bieżnia

Strona Szkoły Podstawowej nr 7 im.Erazma z Rotterdamu w Poznaniu

Pomniejsz / powiększ czcionkę
Zmień kontrast